Vägtrafik, pågående händelse

Kungsportsvägen/ Vilhem Hansengatan i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Ombyggnation av korsning.

Genomfart ej möjlig, enbart boende har tillgång till sina fastigheter.

Förslag till omledning via Hjulkvarnelundsvägen, alternativt följ orange hänvisningspilar i området Hjulkvarn.

Giltig från 2023-08-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-12-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-06-16 kl. 14:04
Källa:Trollhättans stad