Vägtrafik, pågående händelse

Tackjärnsvägen i Vänersborgs kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · På grund av planerat VA-arbete kommer Tackjärnsvägen att stängas av för fordonstrafik. Arbetet kommer ske utmed Tackjärnsvägen 2 till 12 och görs etappvis. Arbetet pågår under cirka 6 månader med start 12 juni.
För fordonstrafik till Strandvägen (Blåsutvarvet) sker omledning via Skogsvägen och Torgvägen.


Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-06-12 kl. 16:08
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:08

Uppdaterad:2023-06-12 kl. 16:16
Källa:Vänersborgs kommun