Gång- och cykeltrafik

Örebrogatan, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-06-07 kl. 07:00
Beräknas pågå till Idag kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-11 kl. 13:47
Källa:Göteborgs Stad