Vägtrafik, pågående händelse

Väg 27 Tpl Björsdamm till Grälebo båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av ny lokalväg samt in- och utfart till rastplats.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-06-01 kl. 06:17
Beräknas pågå till 2023-11-17 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-19 kl. 08:35
Källa:Trafik Göteborg