Vägtrafik, pågående händelse

Väg 768 från Galtabäck till Ås båda riktningarna

Vägarbete · Arbete i vägområdet. Skyddsfordon på vägen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-05-29 kl. 12:19
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-28 kl. 08:14
Källa:Trafik Göteborg