Gång- och cykeltrafik

Sisjövägen, FV-schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2023-05-22 kl. 19:00
Beräknas pågå till 2023-06-04 kl. 06:00

Uppdaterad:2023-05-26 kl. 10:29
Källa:Göteborgs Stad