Vägtrafik, kommande händelse

Wallinsgatan i Mölndals stad, i båda riktningar.

Vägarbete · Gatu- och VA-arbete på Wallinsgatan för nya fastigheter. Gatan är avstängd i etapper som flyttas längs gatan. Tillfällig väg mellan Wallinsgatan och Bifrostgatan finns i öster så att alla fastigheter är nåbara.
Gång- och cykel kan passera avstängningen.


Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-06-02 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-09-01 kl. 17:00

Uppdaterad:2023-05-26 kl. 09:39
Källa:Mölndals stad