Vägtrafik, pågående händelse

Väg 680 från Vägeryr till Groheds korsväg båda riktningarna

Vägarbete · Vägskada. Skyddsfordon dagtid

Giltig från 2023-05-25 kl. 11:43
Beräknas pågå till 2023-07-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-06-02 kl. 11:24
Källa:Trafik Göteborg