Gång- och cykeltrafik

Axel Adlers Gata 4, Lednings- kabelarbeten – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, ingen omledning

Startar tidigast 2023-05-25 kl. 19:00
Beräknas pågå till 2023-06-13 kl. 06:00

Uppdaterad:2023-05-25 kl. 09:29
Källa:Göteborgs Stad