Vägtrafik, pågående händelse

Arendalsleden i Kungsbacka kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Renovering av bro. Ett körfält avstängt, trafiken regleras med ljussignaler. Beläggningsarbete kommer ske i anslutning av bron.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-05-25 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-06-23 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-25 kl. 07:40
Källa:Kungsbacka kommun