Vägtrafik, pågående händelse

Väg 851 från Öv Tuntorp till Giljan båda riktningarna

Vägarbete · Förstärkningsarbete.
Trafiken regleras med trafikljus och väntetid upp till 30 min kan förekomma.


Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-05-25 kl. 07:22
Beräknas pågå till 2023-06-16 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-06-01 kl. 07:29
Källa:Trafik Göteborg