Vägtrafik, kommande händelse

Lärketorpsvägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Asfalteringsarbete
Vakter reglerar trafiken.
Viss ljud och buller kan uppstår med detta arbete.

Avser delen mellan Lärketorpsrondellen och Skogshöjdsvägen

Giltig från 2023-08-07 kl. 20:00
Beräknas pågå till 2023-08-09 kl. 06:00

Uppdaterad:2023-05-24 kl. 08:21
Källa:Trollhättans stad