Vägtrafik, pågående händelse

Väg 680 från Gräsås till Torup båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med vatten och avlopp.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 40km/h

Giltig från 2023-05-23 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-23 kl. 07:01
Källa:Trafik Göteborg