Vägtrafik, pågående händelse

Väg 988 från Hogdalsmotet (113) till Stene båda riktningarna

Vägarbete · Arbete med bergsskärningar. Trafiksignalreglerad

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-05-22 kl. 09:35
Beräknas pågå till 2023-07-14 kl. 16:00

Uppdaterad:Igår kl. 09:14
Källa:Trafik Göteborg