Vägtrafik, pågående händelse

Väg 956 från Ekenäs till Kyrkobyn båda riktningarna

Vägarbete · Ombyggnation av korsning i samband med uppförande av ny GC-bana.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Hastighet: 50km/h
Omledning: via väg 158. Trafiken längs med Gröningevägen till och från Kungsbacka kan ej passera arbetsområdet.

Giltig från 2023-05-22 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-05-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-25 kl. 20:39
Källa:Trafik Göteborg