Vägtrafik, pågående händelse

Storgatan vid Haga Kyrkogata, i båda riktningar.

Vägarbete · Storgatan avstängd i norrgående riktning mellan Barnhemsgatan och Åbybergsgatan. Södergående är gatan öppen.

Arbete med vattenledningar i Barnhemsgatan och Storgatan samt anpassning av själva gatan för nya byggnader.


Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd

Giltig från 2023-05-17 kl. 12:38
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:30

Uppdaterad:2023-05-17 kl. 12:40
Källa:Mölndals stad