Vägtrafik, pågående händelse

Lundby Hamngata mellan Lindholmsallén och Frihamnsmotet i Göteborg kommun

Vägarbete · Flytt av busshållplatser Frihamnen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-05-10 kl. 02:00
Beräknas pågå till 2023-07-07 kl. 02:00

Uppdaterad:2023-06-08 kl. 08:33
Källa:Göteborgs Stad