Vägtrafik, pågående händelse

Väg 186 från Tengene kyrka till Lunnevi båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av ny rondell. Vakt reglerar trafiken.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2022-12-06 kl. 09:18
Beräknas pågå till 2023-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-31 kl. 19:13
Källa:Trafik Göteborg