Vägtrafik, pågående händelse

Väg 574 från Ellesbovägen till Jordfallsmotet (84) båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete. Trafikljusreglerad

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-05-15 kl. 19:04
Beräknas pågå till 2023-06-09 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-18 kl. 09:56
Källa:Trafik Göteborg