Vägtrafik, pågående händelse

Väg 40 från Nabbamotet (82) till Kullamotet (80) i riktning mot Göteborg

Vägarbete · Dikningsarbete. Skyddsfordon förekommer på vägen.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 70km/h

Giltig från 2023-05-25 kl. 07:01
Beräknas pågå till 2023-06-12 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-26 kl. 10:52
Källa:Trafik Göteborg