Gång- och cykeltrafik

Geteryggsgatan, Beläggning – Gång och/eller cykelbana

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2023-05-04 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-06-01 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-19 kl. 11:53
Källa:Göteborgs Stad