Vägtrafik, kommande händelse

E6.20 från Gnistängstunneln S till Gnistängstunneln N båda riktningarna

Vägarbete · Gnistängstunneln, norrgående tunnelrör mot Centrum/Hisingen avstängt. Följ orange vägvisning

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Omledning: Trafiken överleds med mötande trafik. .

Giltig från 2023-06-07 kl. 20:00
Beräknas pågå till 2023-06-08 kl. 05:30

Uppdaterad:2023-05-21 kl. 17:43
Källa:Trafik Göteborg