Vägtrafik, pågående händelse

Hörngatan AVSTÄNGT Ej genomfart i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Vatten- och avlopparbete i området. Grävning i vägbana.
Avstängd del på Hörngatan, med grävning i etapper.
Påbörjas strax norr om korsning med Hjortmossegatan och löper norrut ca 200 meter om nämnda korsning.

Förslag på omledningsväg via Lasarettsvägen och Hjortmosseporten (begränsad höjd) och Drottninggatan eller del av Hjortmossegatan öster om Drottninggatan.

För gående och cyklister finns framkomlighet.

Giltig från 2023-05-15 kl. 06:30
Beräknas pågå till 2023-08-31 kl. 17:00

Uppdaterad:2023-05-11 kl. 15:42
Källa:Trollhättans stad