Vägtrafik, pågående händelse

Kungsbackavägen vid Möbelgatan, i båda riktningar.

Vägarbete · Arbeten med refuger samt byte av en brunn i korsningen Kungsbackavägen och Möbelgatan. Arbete sker klockan 7-16 på dagarna.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-05-22 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-06-05 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-11 kl. 10:03
Källa:Mölndals stad