Vägtrafik, kommande händelse

Karlstorpsvägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Evenemang · Studentparad via MÅG och Nils-Ericssonsgymnasiet. Parad till fallen. Förbud mot annat motordrivet fordon än moped klass II mellan Lasarettsvägen och Hjortmossegatan. Välj annan väg.

Giltig från 2023-06-09 kl. 11:00
Beräknas pågå till 2023-06-09 kl. 13:30

Uppdaterad:2023-05-10 kl. 08:01
Källa:Trollhättans stad