Gång- och cykeltrafik

Radiovägen, Övrigt – schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-05-04 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-06-12 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-04-05 kl. 14:31
Källa:Göteborgs Stad