Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1757 från Sandared till Lundaskog båda riktningarna

Vägarbete · Vägräckesarbeten. Trafiken kommer att regleras med hjälp utav vakter, även skyddsfordon kommer att förekomma på vägen under arbetets gång.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-03-27 kl. 17:52
Beräknas pågå till 2024-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-26 kl. 11:23
Källa:Trafik Göteborg