Gång- och cykeltrafik

Ljusårsvägen, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Begränsad framkomlighet

Startar tidigast 2023-05-02 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-06-02 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-04-24 kl. 07:30
Källa:Göteborgs Stad