Vägtrafik, pågående händelse

Bergkullevägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Fjärrvärmearbete utmed gång- och cykelbanan på Bergkullevägen. Avser delen mellan Betesgatan och strax öster om vändsingan för buss.

En körfält avstängt och framkomlighet för trafikanter regleras med trafikljus.

Gående och cyklister får framkomlighet via tillfällig gång- och cykelbana.


Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-05-02 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-04-28 kl. 13:07
Källa:Trollhättans stad