Vägtrafik, kommande händelse

Edsvägen i Vänersborgs kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Hållplats Brandstation i nordlig färdriktning på Edsvägen norr om Lyckhemsgatan byggs om och något begränsad framkomlighet råder.

Giltig från Idag kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-06-09 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-25 kl. 10:45
Källa:Vänersborgs kommun