Gång- och cykeltrafik

Hovås Allé, Övrigt – ej schakt

Arbete har inte påbörjats.

Cykelväg vägarbete · Avstängd, omledning

Startar tidigast 2023-04-24 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-07-07 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-04-27 kl. 07:03
Källa:Göteborgs Stad