Vägtrafik, pågående händelse

Väg 806 Cpl Lindberg till Valinge S båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete i mark. Tryckning under väg samt schakt utmed väG

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-04-26 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-08-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-06-07 kl. 16:12
Källa:Trafik Göteborg