Vägtrafik, pågående händelse

Väg 768 Björkäng till Galtabäck båda riktningarna

Vägarbete · Renovering av bro inför byggnation av gång- och cykelväg.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad
Hastighet: 60km/h

Giltig från 2022-08-16 kl. 10:40
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-24 kl. 08:08
Källa:Trafik Göteborg