Vägtrafik, pågående händelse

Taljegårdsgatan i Mölndals stad, i båda riktningar.

Vägarbete · Arbete med att bygga ny busshållplats samt gång- och cykelvägar för området GoCo.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-05-08 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-07-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-25 kl. 15:36
Källa:Mölndals stad