Vägtrafik, pågående händelse

Väg 638 Åled Ö till Hertered båda riktningarna

Vägarbete · Förläggning av optokabel.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-04-18 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2024-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-31 kl. 11:08
Källa:Trafik Göteborg