Vägtrafik, pågående händelse

Väg 178 från Rålanda till Tegneby båda riktningarna

Vägarbete · Trafik leds genom ny rondell.

Giltig från 2023-04-13 kl. 10:49
Beräknas pågå till 2023-11-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-25 kl. 10:03
Källa:Trafik Göteborg