Vägtrafik, pågående händelse

Väg 178 från Rålanda till Tegneby båda riktningarna

Vägarbete · Trafik leds via förbiledning på tillfällig väg i samband med byggnation av rondell i Tegneby.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-04-13 kl. 10:49
Beräknas pågå till 2023-11-29 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-30 kl. 18:29
Källa:Trafik Göteborg