Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2159 Kårebyn till Qvantenburg båda riktningarna

Vägarbete · Kabelarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-04-12 kl. 08:00
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-25 kl. 10:05
Källa:Trafik Göteborg