Vägtrafik, pågående händelse

Väg 200 Infart Töreboda Jvstn till Töreboda C båda riktningarna

Vägarbete · Relining i gång- och cykelbana.

Giltig från 2023-04-11 kl. 06:31
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-23 kl. 09:55
Källa:Trafik Göteborg