Vägtrafik, pågående händelse

Väg 200 från Töreboda Jvstn till Töreboda C båda riktningarna

Vägarbete · Arbete på gång- och cykelbana. Arbetsfordon på vägen.

Giltig från 2023-09-11 kl. 07:13
Beräknas pågå till 2023-12-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-09-29 kl. 05:30
Källa:Trafik Göteborg