Vägtrafik, pågående händelse

Väg 190 Brobacka till Brogården båda riktningarna

Vägarbete · Belysningsarbete. Trafikljusreglerad

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-04-10 kl. 20:16
Beräknas pågå till 2023-07-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-25 kl. 20:36
Källa:Trafik Göteborg