Vägtrafik, pågående händelse

Väg 904 Ölmanäs småbåtshamn till Luften båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-04-03 kl. 06:44
Beräknas pågå till 2024-01-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-06-05 kl. 06:08
Källa:Trafik Göteborg