Vägtrafik, pågående händelse

Väg 903 från Cirkulationsplats Åsa till Ölmanäs båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 30km/h

Giltig från 2023-04-03 kl. 06:42
Beräknas pågå till 2024-01-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-25 kl. 20:43
Källa:Trafik Göteborg