Vägtrafik, pågående händelse

Hagåkersgatan i Mölndals stad, i båda riktningar.

Vägarbete · Arbete med vatten och avloppsledningar i Hagåkersgatan. Hagåkersgatan är stängd för genomfart mellan nummer 26 och 28 (Mellan Torallagatan och Piltegatan).
Samtliga fastigheter är nåbara genom omledning via andra gator.


Tillfälliga begränsningar:
Två körfält blockerade

Giltig från 2023-03-28 kl. 17:10
Beräknas pågå till 2023-07-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-05-26 kl. 09:44
Källa:Mölndals stad