Vägtrafik, pågående händelse

Backavägen mellan E6.21 (Leråkersmotet) och Östra Magårdsvägen/Västra Magårdsvägen/Norra Deltavägen i Göteborg kommun

Vägarbete · Lednings- kabelarbeten - schakt.

Tillfälliga begränsningar:
Vägren blockerad

Giltig från 2023-03-28 kl. 09:00
Beräknas pågå till 2024-09-30 kl. 18:00

Uppdaterad:2023-06-08 kl. 08:33
Källa:Göteborgs Stad