Vägtrafik, pågående händelse

Bifrostgatan vid Häradsgatan, i båda riktningar.

Vägarbete · Vid Bifrostgatan, i korsningen med Häradsgatan, sker arbete med vattenledningar åt Göteborgs stad. Tillfälliga körfält och begränsad framkomlighet förekommer.

Giltig från 2023-03-27 kl. 08:48
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-28 kl. 17:15
Källa:Mölndals stad