Vägtrafik, pågående händelse

Väg 42 från Cirkulationsplats Fristad till Fristads hed båda riktningarna

Vägarbete · Byggnation av en gång och cykelport. Södergående riktning leds om. Följ orange vägvisning.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat
Hastighet: 30km/h
Omledning: via väg 1794, 1766.

Giltig från 2023-03-29 kl. 08:06
Beräknas pågå till 2023-06-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-06-07 kl. 08:28
Källa:Trafik Göteborg