Vägtrafik, pågående händelse

Väg 2503 från Vägatorp till Krokstorp båda riktningarna

Vägen avstängd · Väg avstängd för genomfart på grund av stora skador. Boende kan passera. Prognos t.o.m. 12:e juni.

Tillfälliga begränsningar:
Vägen avstängd
Omledning: Välj annan väg.

Giltig från 2023-03-24 kl. 13:29
Beräknas pågå till 2023-06-12 kl. 12:00

Uppdaterad:2023-06-04 kl. 12:01
Källa:Trafik Göteborg