Vägtrafik, pågående händelse

Karlstorpsvägen i Trollhättans kommun, i båda riktningar.

Vägarbete · Schakt för vatten- och avloppsarbete.

Fordonstrafiken regleras med trafikljus.
Gående och cyklister ombedes passera på östra sidan om arbetet.

Förslag på alternativ färdväg; E45 eller Hörngatan, Lasarettsvägen


Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-04-04 kl. 07:00
Beräknas pågå till 2023-06-16 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-24 kl. 10:57
Källa:Trollhättans stad