Vägtrafik, pågående händelse

Väg 180 från Sandhult till Hedared båda riktningarna

Vägarbete · Lednignsarbete. Trafiken regleras med trafiksignal.

Tillfälliga begränsningar:
Hastighet: 50km/h

Giltig från 2023-03-20 kl. 04:40
Beräknas pågå till 2023-09-30 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-06-01 kl. 07:33
Källa:Trafik Göteborg