Vägtrafik, pågående händelse

Väg 1760 från Sandared V till Kvarnholmsförbindelsen båda riktningarna

Vägarbete · Ledningsarbete.

Tillfälliga begränsningar:
Ett körfält blockerat

Giltig från 2023-03-17 kl. 10:49
Beräknas pågå till 2023-03-31 kl. 16:00

Uppdaterad:2023-03-24 kl. 12:37
Källa:Trafik Göteborg